Personuppgifter

“WWWD-Vitaminer.com” värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. “WWWD-Vitaminer.com” följer GDPR – General data protection regulation. Du kan alltid begära rättelse, utdrag samt att vi tar bort era uppgifter från vårt register.

Genom att godkänna policyn på Sajten i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

“WWWD
Chodkiewicza 19 B/18
85-065 Bydgoszcz
POLAND
EU VAT number PL9671397874

är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Sajten genom cookies. De personuppgifter som “WWWD-Vitaminer.com” behandlar är ditt personnummer, namn, kön, e-postadress, köp-, orderhistorik, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

 

Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kommer  även att användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund. Vi inkluderar vid varje utskick en möjlighet för dig som kund att avregistrera dig från marknadsföring via e-post eller sms.
Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra Webbplatsen, betalningslösningar och betalningsprocesser.

Data kommer inte att ges till tredje part såvida inte:

  1. Om vi tillhandahåller en tjänst som kräver interaktion med eller förses av tredje part som kräver ditt godkännande.
  2. I fall där vi behöver göra eftersökningar i legala processer.
  3. Om ditt användande av denna webbplats är i strid mot denna policy, användarregler eller andra orsaker som kan bedömas som krav för att säkra WWWD Vitaminers egendom eller rättigheter.
  4. Om webbplatsen blir uppköpt av tredje part, där då tredje part kan använda data enligt denna policy, eller om delar av WWWD-vitaminer.com verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.
  5. Vi behöver förse tredje part med uppgifter för att fullfölja vårt engagemang mot dig som kund, exempelvis för transportörer, betallösningar eller marknadsföring.
  6. I det fallet att vi behöver förse en tredje part med personuppgifter enligt punkt 5 så begränsas uppgifterna till de som är nödvändiga för att bruka tjänsten och fullgöra vår del av köpavtalet

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Sammanställningen av personlig data sker under skyddad krypterad trafik, även kallad SSL. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos WWWD-vitaminer.com sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund/medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra WWWD-vitaminer.com åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden.
Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande GDPR.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Om du vill få tillgång till den information vi har om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@wwwd-vitaminer.com. Om felaktiga data har registrerats eller om du har några andra invändningar, kan du ta kontakt på samma sätt.  Du har rätt att få se vilken information om dig som är registrerad, och du kan invända mot registreringen enligt dataskyddsförordningen.

WWWD-vitaminer.com vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till WWWD-vitaminer.com förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna WWWD-vitaminer.com korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: info@wwwd-vitaminer.com.
Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas såvida vi inte behöver dessa uppgifter för en obetald faktura.
Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att WWWD-vitaminer.com inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy

WWWD-vitaminer.com förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.

Cookies

Läs mer om cookies här.